Rutiner vid brandlarm

  • Utrym lokalerna.
  • Kontrollera om brand eller rökutveckling finns i lokalen.
  • Larma Räddningstjänsten, telefon 112. Säg vem du är, vart du ringer ifrån och vad du vet. Automatlarm går till Räddningstjänsten, men de vill gärna att vi ringer.
  • Släck brand om det kan ske utan risk.
  • Varna övriga som hotas av branden
     
     

Friskis&Svettis Partille arbetar med systematiskt brandskyddsarbete. Det är viktigt att du som med vet hur du skall agera vid brandlarm och eventuell brand. På anläggningen finns ett antal nödutgångar. lägg lite extra tid på att lokalisera dessa så att du vet vart närmsta nödutgång finns om du snabbt skulle behöva lämna anläggningen.

Personal och funktionärer hos oss har som uppgift att organisera utrymningen men om behov uppstår är det viktigt att du som medlem vet hur du kan hjälpa till. Information om nödutgångar, brandsläckares placering och återsamlingsplats hittar du på anslag i entrén och i foajén.
 

Senast ändrad 2016-12-20 08:08.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2017 #78